Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Ukmergės Švč. Dievo Motinos Globėjos sentikių cerkvė (35159)

Unikalus objekto kodas: 35159.

Ukmergės r. sav., Ukmergės m. sen., Ukmergės m.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Pokrovo sentikių cerkvė
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.