Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Radiškio piliakalnis (38853)

Unikalus objekto kodas: 38853.

Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Selkavos vs.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.