Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Luponių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis (3293)

Unikalus objekto kodas: 3293.

Šiaulių r. sav., Kužių sen., Luponių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Perkūno kalnas
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.
Raganų kalnas
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.