Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Kryžių kalnas (23879)

Unikalus objekto kodas: 23879.

Šiaulių r. sav., Meškuičių sen., Jurgaičių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Jurgaičių piliakalnis su gyvenviete
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.
Domantų piliakalnis su gyvenviete
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.