Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Kryžių kalno piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė (23880)

Unikalus objekto kodas: 23880.

Šiaulių r. sav., Meškuičių sen., Jurgaičių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Jurgaičių piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.
Domantų piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.