Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Maciuičių kapinynas (5199)

Unikalus objekto kodas: 5199.

Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Kalniškės k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Markapiai
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.