Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Ėgliškių piliakalnio su priešpiliu piliakalnis (5268)

Unikalus objekto kodas: 5268.

Kretingos r. sav., Žalgirio sen., Ėgliškių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Andulių piliakalnio su priešpiliu piliakalnis

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Švedkalnis

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.