Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Įpilties piliakalnio su gyvenviete piliakalnis (5243)

Unikalus objekto kodas: 5243.

Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Senosios Įpilties k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Senosios Įpilties piliakalnio su gyvenviete piliakalnis
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.