Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Žalėniškio kapinynas (6454)

Unikalus objekto kodas: 6454. Amžius: XVI–XVII a.

Molėtų r. sav., Inturkės sen., Žalėniškio k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.