Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Laičių kapinynas (6471)

Unikalus objekto kodas: 6471. Amžius: XIV–XVI a.

Molėtų r. sav., Alantos sen., Laičių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Šilelis
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.