Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Žvirzdžiūnų pilkapynas (12272)

Unikalus objekto kodas: 12272.

Švenčionių r. sav., Pabradės sen., Žvirzdžiūnų vs.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.