Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Nuodėgulių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis (3613)

Unikalus objekto kodas: 3613.

Utenos r. sav., Daugailių sen., Nuodėgulių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Gikiškio kalnas
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.