Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Miegonių senkapis (5848)

Unikalus objekto kodas: 5848.

Biržų r. sav., Papilio sen., Miegonių k.

 

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Napoleono kapai
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.