Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Paberžės piliakalnis (38560)

Unikalus objekto kodas: 38560.

Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Paberžės k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.