Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Pabiržės buvusio dvaro sodybos fragmentai (82)

Unikalus objekto kodas: 82.

1) Pabiržės (Balandiškių) buvusio dvaro sodybos fragmentų rūmai (36666);

2) Pabiržės (Balandiškių) buv. dvaro sodybos fragmentų pirmas rūsys (36667);

3) Pabiržės (Balandiškių) buv. dvaro sodybos fragmentų antras rūsys (36668);

4) Pabiržės (Balandiškių) buv. dvaro sodybos fragmentų parko fragmentai (38339).

Biržų r. sav., Pabiržės sen., Pabiržės mstl.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Balandiškių buvusio dvaro sodybos fragmentas
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.