Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  faneravimas

Baldų ir medžio dirbinių paviršiaus dekoravimas fanera. Paprastai pigesnės medienos rūšys dengiamos brangesnio medžio fanera. Dirbiniui suteikiama puošnumo, apsaugomas jo paviršius.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999.

Termino atitikmuo užsienio kalba

veneering anglų kalba
Getty Art and Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/.