Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Radžiūnų Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta (38934)

Unikalus objekto kodas: 38934.

Alytaus r. sav., Alytaus sen., Radžiūnų k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.