Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Radžiūnų senosios kapinės (12287)

Unikalus objekto kodas: 12287.

Alytaus r. sav., Alytaus sen., Radžiūnų k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.