Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  kalimas

Metalo ruošinių įkaitinimas iki plastiškos būsenos ir deformavimas kūjo arba preso pentimis ar kitais įrankiais. Gali būti rankinis (dažniausiai vienetiniams ir dailiesiems dirbiniams, remonto darbams) ar mašininis (masiškai ir didelėmis serijomis gaminamiems kaliniams).

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Visuotinė lietuvių enciklopedija, https://www.vle.lt/.

Šalutiniai terminai

kaldinimas

Termino atitikmuo užsienio kalba

forging; hot-working anglų kalba
Getty Art and Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/.