Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  nėrimas

Nėrinių – ažūrinių tekstilės dirbinių, atliekamų ne staklėmis, o laisvai pinant, rišant, neriant siūlus arba siuvinėjant ant tinklelio – kūrimas. Yra dvi pagrindinės rūšys: pinamieji (balanėlių nėriniai) ir siuvinėjamieji (adatos nėriniai), turintys įvairių giminingų atmainų (aplikuotieji, kilpinėliai arba frivolitai, neriamieji vąšeliu, tinkliniai ir kt.).

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999.

Termino atitikmuo užsienio kalba

lace making; lacemaking; lace-making anglų kalba
Getty Art and Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/.