Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Įpilties piliakalnis III (5245)

Unikalus objekto kodas: 5245.

Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Senosios Įpilties k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Marijos kalnelis lietuvių kalba
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.
Senosios Įpilties piliakalnis III lietuvių kalba
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.