Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  karštas valcavimas

Pakaitinto metalo valcavimas. Taikomas trapesniems metalams valcuoti.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Derkintis R., „Pažintinė-metodinė medžiaga muziejininkui apie dirbinius iš metalo“, Lietuvos dailės muziejaus metraštis, 2007, t. 10, p. 247–267.

Termino atitikmuo užsienio kalba

hot-rolling anglų kalba
Getty Art and Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/.