Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  žievinimas

Žievės pašalinimas skutant, lupant.

Šalutiniai terminai

nužievinimas lietuvių kalba

Termino atitikmuo užsienio kalba

barking anglų kalba
Collins English Dictionary: Complete & Unabridge, 9-tasis leid., HarperCollins, 2007.