Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Pabiržulio alkakalnis (3474)

Unikalus objekto kodas: 3474.

Telšių rajono sav., Varnių sen., Pabiržulio k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Alkos kalnas
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.