Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  fovizmas

XX a. pr. prancūzų modernistinės tapybos kryptis. Dailininkai kūrė sąlygiškus vaizdus, kuriems būdingas grynų, ryškių, kontrastingų spalvų koloritas, dekoratyvios plokščios formos, ornamentinis piešinys, ekspresyvi ritmika. Žymiausi atstovai: H. Matisse, A. Derrain, A. Marquet, M. de Vlaminck, G. Rouault.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 131.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Fauvism; Fauve; Fauvist anglų kalba