Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  fasetavimas

Dekoratyvinis brangakmenių, stiklo ar keramikos apdirbimas, suformuojant fasetes – nedideles nuožulnias plokštumėles.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=faceting&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300236211 (žiūrėta 2010 11 15).

Termino atitikmuo užsienio kalba

faceting anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=faceting&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300236211 (žiūrėta 2010 11 15).