Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Ažuberžės k.

Vijos rajonas, Gardino sritis, Baltarusija.

Šalutiniai terminai

Užuberžūnės k. lietuvių kalba

Termino atitikmuo užsienio kalba

Zaberaz baltarusių kalba