Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  kerdžiaus trimitas

Lietuvių liaudies signalinis muzikos instrumentas, gaminamas iš medžio šakos. Gali būti apvytas medžio žieve. Kerdžius trimitavo signalus, kartais liaudies dainų ir šokių melodijas. Instrumentas – kerdžiaus signalinis įrankis, bet juo grojamos ir sudėtingesnės melodijos. Vartojo ir medžiotojai, meškininkai (XVI a.).

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Muzikos enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, t. 2, p. 149.

Šalutiniai terminai

dūda-birbynė; kerdžiaus ragas; piemenų triūba; ragas; ragas-daudytė; šunšaukis; trimitas; trimitas-birbynė; triūba lietuvių kalba

Baltrėnienė M., Apanavičius R.,Lietuvių liaudies muzikos instrumentai, Vilnius: Mintis, 1991, p. 136.

šunšaukis lietuvių kalba

Muzikos enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, t. 2, p. 149.