Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  užsklanda

Nedidelė ornamentinė arba siužetinė kompozicija, išryškinanti ir puošianti knygos teksto ar jo dalies pabaigą.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 436.

Termino atitikmuo užsienio kalba

tailpiece; tail-piece; tail ornament; tail piece anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=tailpiece&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300207353 (žiūrėta 2011 01 10).