Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Šilgalių k.

Kaimas buvusioje Labguvos apskrityje (dab. Polesko rajonas). (Vok. Schillgallen, dab. rus. Sadovoe).

Termino atitikmuo užsienio kalba

Schillgallen vokiečių kalba
Sadovoe rusų kalba