Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  kartečė

Kulkų pripildytas sviedinys priešo kariams atviroje vietovėje kauti iki 300 m nuo pabūklo nuotoliu. Šūvio metu kulkos, veikiamos inercijos ir išcentrinės jėgos, sudraskydavo sviedinio korpusą ir pluoštu išlėkdavo iš pabūklo vamzdžio.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Enciklopedinis karybos žodynas, Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2008, p. 261, http://www.lka.lt/EasyAdmin/sys/files/Karybos_enciklopedinis_internetui.pdf (žiūrėta 2011 06 17).

Termino atitikmuo užsienio kalba

canister; case shot anglų kalba

Enciklopedinis karybos žodynas, Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2008, p. 261, http://www.lka.lt/EasyAdmin/sys/files/Karybos_enciklopedinis_internetui.pdf (žiūrėta 2011 06 17).

картечь rusų kalba

Enciklopedinis karybos žodynas, Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2008, p. 261, http://www.lka.lt/EasyAdmin/sys/files/Karybos_enciklopedinis_internetui.pdf (žiūrėta 2011 06 17).