Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  žirgo šarvai

Žirgo apsaugai skirti šarvai.

Termino šaltinis (-iai):

Lituanistikos paveldo informacinė sistema „Aruodai“, http://www.aruodai.lt/ (žiūrėta 2010 05 25).

Apibrėžimo šaltinis (-iai):