Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  rago trimitas

Lietuvių liaudies pučiamasis muzikos ar signalinis instrumentas, ypač vartojamas kerdžių ar medžiotojų. Daromas iš raguočių gyvulio rago ar iš rago pavidalo išaugos.

Termino šaltinis (-iai):

Muzikos enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007, t. 3, p. 543.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvių enciklopedija, Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1961, t. 24, p. 423; Lietuvių kalbos žodynas, http://www.lkz.lt (žiūrėta 2010 07 28); Baltrėnienė M., Apanavičius R., Lietuvių liaudies muzikos instrumentai, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1991, p. 128.

Šalutiniai terminai

ragas lietuvių kalba

Lietuvių enciklopedija, Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1961, t. 24, p. 423; Lietuvių kalbos žodynas, http://www.lkz.lt (žiūrėta 2010 07 28).