Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  plunksna

Raginis stiebelis su pūkais iš šalių ant paukščio kūno.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvių kalbos žodynas, http://www.lkz.lt/startas.htm (žiūrėta 2011 02 08).

Termino atitikmuo užsienio kalba

feather anglų kalba

British Museum Materials Thesaurus, http://collectionstrust.org.uk/bmmat/mathesz.htm#2102 (žiūrėta 2011 02 08).