Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  viksvuolės lapas

Drėgnų vietų augalo šiurkščiu lapuotu stiebu lapas.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, http://www.lki.lt/dlkz/ (žiūrėta 2010 08 19).

Šalutiniai terminai

saidrenio lapas lietuvių kalba

Lietuvių kalbos žodynas,

Termino atitikmuo užsienio kalba

sedge anglų kalba

British Museum Materials Thesaurus, http://www.collectionstrust.org.uk/bmmat/mathess.htm#1737 (žiūrėta 2010 02 06).

Cyperus lotynų kalba