Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  skudurinis popierius

Iš lininių ar medvilninių skudurų pagamintas popierius. Skudurai suplėšomi, verdami, kad atsiskirtų plaušai. Po to džiovinami ir presuojami. Tai buvo vienintelis popieriaus gaminimo būdas iki XVIII a. Skudurinis popierius tinkamas kaip tapybos pagrindas.

Termino šaltinis (-iai):

Lietuvių kalbos žodynas, http://www.lkz.lt/startas.htm (žiūrėta 2011 07 26).

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Art & Architecture Thesaurus Online,http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=paper&logic=AND&note=&subjectid=300014130 (žiūrėta 2011 07 26).

Šalutiniai terminai

skudurinės masės popierius lietuvių kalba

Rinkinių informacinė sistema RIS (žiūrėta 2011 07 26).

skudurų popierius lietuvių kalba

LST ISO 4046-4:2007.Popierius, kartonas, plaušiena ir su jais susiję terminai. Aiškinamasis žodynas. 4 dalis. Popieriaus ir kartono rūšys bei gaminiai. Vilnius, 2007, p. 5.

Termino atitikmuo užsienio kalba

rag paper anglų kalba

Art & Architecture Thesaurus Online,http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=paper&logic=AND&note=&subjectid=300014130 (žiūrėta 2011 07 26).