Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  federalinis stilius

Europos neoklasicizmo atmaina Amerikoje. Remtasi romėnų architektūros formų gaivinimu. Daugiausia statyti valdžios pastatai, daug įtakos šiam stiliui turėjo T. Jeffersono politika.

Termino šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 209.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Termino atitikmuo užsienio kalba

Federal style; American Federal style; Classical Revival style anglų kalba