Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Šaltėnų k.

Kaimas Palenkės vaivadijoje.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Szołtany lenkų kalba