Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  ankstyvasis geležies amžius

Geležies amžiaus etapas, kuomet pradėti vartoti geležiniai papuošalai ir įrankiai, bet pati gamyba dar neišvystyta. Ankstyvasis geležies amžius Lietuvoje datuojamas laikotarpiu nuo 500 m. pr. Kr. iki pirmųjų amžių po Kristaus.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lituanistikos informacinė sistema Aruodai, http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=1671 (žiūrėta 2011 01 24).

Termino atitikmuo užsienio kalba

Early Iron Age anglų kalba
Früheisenzeit vokiečių kalba

Lituanistikos informacinė sistema Aruodai, http://www.aruodai.lt/paieska2/terminas.php?TeId=1671 (žiūrėta 2011 01 24).