Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Horliko kalnai

Kalnai Antarktidos vakaruose.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Pasaulio vietovardžiai. Afrika, Antarktida, Australija, Okeanija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010, p. 144.