Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  nėrimas

Nėrinių – ažūrinių tekstilės dirbinių, atliekamų ne staklėmis, o laisvai pinant, rišant, neriant siūlus arba siuvinėjant ant tinklelio – kūrimas. Yra dvi pagrindinės rūšys: pinamieji (balanėlių nėriniai) ir siuvinėjamieji (adatos nėriniai), turintys įvairių giminingų atmainų (aplikuotieji, kilpinėliai arba frivolitai, neriamieji vąšeliu, tinkliniai ir kt.).

Termino šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 296.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 296–297.

Termino atitikmuo užsienio kalba

lace making; lacemaking; lace-making anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=lace+making&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300053651 (žiūrėta 2011 02 17).