Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  ašutai

Arklio uodegos ir karčių plaukai, naudojami šepečiams gaminti, muzikos instrumentų strykams ir specialiam audiniui.

Termino šaltinis (-iai):

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, http://www.lki.lt/dlkz/ (žiūrėta 2011 02 08).

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=hair&logic=AND&note=&subjectid=300011819 (žiūrėta 2011 02 08).

Šalutiniai terminai

arklio plaukai lietuvių kalba

Termino atitikmuo užsienio kalba

horse hair anglų kalba

British Museum Materials Thesaurus, http://collectionstrust.org.uk/bmmat/mathesh.htm#943 (žiūrėta 2011 02 08).