Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  pūslinė

Lietuvių liaudies muzikos instrumentas, strykinis chordofonas – lazdyno arba eglės lankas su 1 žarnine arba vaškuota virvine styga. Tarp lanko ir stygos įsprausta kiaulės pūslė (kartais dvi; su žirniais arba pupomis). Per stygą braukoma rumbuota lazdele arba nedideliu lankeliu.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Muzikos enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007, t. 3, p. 165.

Šalutiniai terminai

boselis; lankelis; naminė basetlė lietuvių kalba

Muzikos enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007, t. 3, p. 165.

bandurka; dambra; kiaulės pūslė su žirniais; lankas su pūsle; naminė basedla lietuvių kalba

Baltrėnienė M., Apanavičius R.,Lietuvių liaudies muzikos instrumentai, Vilnius: Mintis, 1991, p. 65.