Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  nanajų pogrupis

Altajiečių šeimos tungusų ir mandžiūrų šakos pietų grupės pogrupis. Apima nanajų, rokų, ulčių kalbas, vartojamas Rusijos Federacijoje.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Ethnologue: Languages of the World,  http://www.ethnologue.com/family/17-2653 (žiūrėta 2010 04 28).

Termino atitikmuo užsienio kalba

Nanaj languages anglų kalba

Ethnologue: Languages of the World,  http://www.ethnologue.com/family/17-2653 (žiūrėta 2010 04 28); Encyclopedia of Language and Linguistics, ed. Keith Brown, Oxford: Elsevier, 2nd edition, 2006, v. 14, p. 361.