Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  ampyras

Neoklasicizmo apraiška prancūzų architektūroje ir taikomojoje dekoratyvinėje dailėje, siejama su Napoleono I valdymo laikotarpiu. Lietuvoje ampyras reiškėsi XIX a. 3–4 deš. dirbiniuose.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 25.

Šalutiniai terminai

imperijos stilius; Napoleono I stilius lietuvių kalba

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 25.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Empire style; First Empire style anglų kalba