Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Štabinas

Miestas, valsčiaus centras Palenkės vaivadijoje (lenk. Sztabin).

Termino atitikmuo užsienio kalba

Sztabin lenkų kalba