Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  ragas

Kieta, smaili gyvulio kaktos išauga, naudojama indams, instrumentams gaminti.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, http://www.lki.lt/dlkz/ (žiūrėta 2011 02 08).

Termino atitikmuo užsienio kalba

horn anglų kalba

British Museum Materials Thesaurus, http://www.collectionstrust.org.uk/bmmat/mathesh.htm#933 (žiūrėta 2011 02 08).