Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Slendzioko k.

Palenkės vaivadijoje (lenk. Szlązak).

Termino atitikmuo užsienio kalba

Szlązak lenkų kalba