Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  portatilis

Procesijų altorėlio atmaina: mažesnis nešiojamas altorėlis – metalinė ar dramblio kaulo plokštelė su relikvijomis ar šventojo atvaizdu, tikinčiųjų naudotas procesijose, kelionėse, dvasininko – vykstant pas ligonį.

Termino šaltinis (-iai):

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001, t. 1, p. 399.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 336; Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001, t. 1, p. 399.

Šalutiniai terminai

kilnojamasis altorėlis lietuvių kalba

Vilniaus katedros lobynas, sud. R. Budrys, V. Dolinskas, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2002, p. 250.

Termino atitikmuo užsienio kalba

tabula itineraria anglų kalba