Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Būdo k.

Palenkės vaivadijoje (lenk. Buda Zawidugierska).

Šalutiniai terminai

Užvidugirių Būdos k. lietuvių kalba

Termino atitikmuo užsienio kalba

Buda Zawidugierska lenkų kalba